Om oss

Arenabolaget är ett omfattande projekt som bildades med syftet att både utveckla och driva Ängelholms Arenastad.

Genom att samla Ängeholms spirande föreningsliv på en och samma plats är vi övertygade om att vardagen kommer att underlättas för många av stadens invånare. Att olika utövare, oavsett idrottsutövning och ambitioner, har en gemensam samplingsplats är en tilltalande tanke som kommer verka inspirerande och motiverande.

Den dagen Arenastaden står klar har Ängelholms invånare tillgång till en aktiv mötesplats med utbud och aktiviteter för alla åldrar. En gränsöverskridande knutpunkt som välkomnar alla inom ramen för sitt utövningsområde. Vi tror att projektets synergieffekter är kraftfulla och att gemene invånare exempelvis lättare kommer att kunna kombinera idrotter och andra typer av aktiviteter.

Fullt utbyggd kommer Arenastaden att innefatta Catena Arena, ishallar för multiträning, multiarena för fotboll och event, träningsplaner för fotboll, friidrottsanläggning, sport- och aktivitetshall, utbyggd parkeringsanläggning, aktivitetspark, sporttorg och kafé, butiker, gym och rehab, yta för konståkning, handbolls- och basketplaner, volleybollhall, innebandy- och badmintonplaner, padel- och tennisplaner, bordtennis samt idrottsmuseum.

Arenabolaget ägs av ett 40-tal aktieägare med Backahill som största ägare på 48 %. Ängelholms kommun och PEAB äger cirka 11% vardera och övriga aktieägare äger resterande 30%

Vi kommer löpande att uppdatera våra intressenter runt projektet. Vår avsikt är också att stadens invånare ska kunna följa med under projektets förverkligande.

Styrelsen Arenabolaget AB 2022

Svante Paulsson

Svante Paulsson

Ordförande Arenabolaget

Ledamot Backahill

Marcus Thuresson

Marcus Thuresson

VD Arenabolaget

Bo Göransson

Bo Göransson

Ledamot Arenabolaget

Politiker

Kenny Jönsson

Kenny Jönsson

Ledamot Arenabolaget

Deltidsbrandman

Marcus Bengtsson

Marcus Bengtsson

Ledamot Arenabolaget

Mikael Bertilsson

Mikael Bertilsson

Ledamot Arenabolaget

VD MMB

Ola Magnusson

Ola Magnusson

Ledamot Arenabolaget

Affärschef Peab

Partners