Planerade verksamheter

Vår gemensamma målsättning är att skapa en samlingsplats för många människor. Fullt utbyggd kommer Arenastaden innefatta flertalet av de idrotter som utövas i Ängelholmsområdet, och såklart en given plats för sporttorg med café, butiker och kanske ett idrottsmuseum.

ISHALLAR


I augusti 2021 stod en helt ny isträningshall klar vilket innebär att det nu finns tre isytor på området, en hockeyarena och två träningshallar. I den nya träningshallen kommer främst ungdomshockey, konståkning, dam- och flickhockey samt allmänhetens åkning att bedrivas.

FOTBOLLS- OCH EVENTARENA

En ny fotbollsarena byggs med läktare. Arenan konstrueras så den även kan användas till andra event, till exempel konserter.

ARENATORG

Ett Arenatorg kommer att byggas i anslutning till padelhallen och ansluts även till hockeyarena samt de båda isträningshallarna. Under torgets tak kommer bland annat reception, shop, café, fysioterapi och eventuellt ett idrottsmuseum att inrymmas. Arenatorget blir Arenastadens nav och en naturlig mötesplats för alla besökare.

FRIIDROTTSARENA

En arena utformad specifikt för friidrottens behov har anlagts norr om Catena Arena.

PADELHALL

En ny modern padelhall med 8 dubbelbanor och mycket generös takhöjd ska byggas öster om Catena Arena. Förutom banorna kommer hallen att inrymma omklädningsrum, reception, relax- och umgängesytor samt ett välutrustat gym. Byggstart oktober 2021, klar våren 2022.

MULTIARENA/      NÄRIDROTTSPLATS

På området planeras även en tillgänglighetsanpassad näridrottsplats, multiarena, för att skapa en naturlig mötesplats för alla, oavsett ålder. Här kan alla inspireras till spontan lek och idrott.

IDROTTSHALL

I anslutning till hockeyarenan planeras för en ny idrottshall där många av de klassiska inomhusidrotterna kommer att kunna utövas. Hallen kan även användas av skolan som planeras att byggas på Fridhemsområdet.

TRÄNINGSPLANER

Träningsplanerna för fotboll har under 2017 flyttats från Fridhem till arenaområdet för att ge plats åt den första etappen av nya bostäder på Fridhem.