En mötesplats i idrottsstaden Ängelholm

I ett tidigt skede initierade Arenabolaget ett förslag om samarbete med Ängelholms kommun, visionen var att utveckla och driva en ny arenastad i Ängelholm. Tillsammans vill man således utveckla en Arenastad inom nuvarande ishallsområde på fastigheterna Vilhelmsfält 2:2 och 2:17.

Parternas gemensamma vision för området är att under namnet Arenastaden Ängelholm erbjuda idrottsföreningar och allmänhet följande anläggningar: Ishallar, multiarena/event, träningsplaner för fotboll, friidrottsarena, hall för skolidrott och andra idrotter, inomhustorg, utökad parkering och park. Det finns även en tanke om att inkorporera ett idrottsmuseum i lokalerna, något som skulle ge Arenastaden ytterligare en dimension.

Genom gemensamma krafter är målet att uppföra ett utvecklingsbolag som ska planera och samordna utvecklingen av arenaområdet. Ansvaret för området delas i huvudsak upp mellan parterna enligt följande:  Arenabolaget svarar för anläggningar för elitverksamhet och kommersiell verksamhet medan kommunen svarar för anläggningar för barn- och ungdomsverksamhet samt infrastruktur. Vidare har utvecklingsbolaget som vision att samutnyttja alla kringresurser så långt som möjligt i form av parkeringar, omklädningsrum, restaurang och kiosker. Även en samordnad driftsorganisation är efter-strävansvärt. Arenaområdet bidrar också till miljövinster då flera aktiviteter kommer att vara belägna på samma ställe. Det blir följaktligen naturligt att både samåka och nyttja kommunala transportmedel i högre grad än tidigare.

Projekt Arenastaden

Fullt utbyggd kommer Arenastaden att innefatta bland annat följande:

Catena Arena hockey

Ishall för multiträning

Multiarena för fotboll/event

Träningsplaner för fotboll

Friidrottsanläggning

Sport- och aktivitetshall

En utbyggd och förstärkt
parkeringsanläggning

Aktivitetspark , ”Pollenkungen park”

Sporttorg och kafé

Butiker

Gym och rehab

Konståkning

Handbollsplaner

Basketplaner

Volleybollhall

Innebandyplaner

Padelbanor

Tennisplaner

Badmintonplaner

Bordtennis

Idrottsmuseum