Visionen blir verklighet

Nu fortsätter utvecklingen av Arenastaden i Ängelholm

Våren 2020 tog Arenabolagets styrelse beslut om att ta nästa steg i bildandet av Arenastaden. Man gav klartecken till att gå igång med första etappen på området vilket innebar en ut- och ombyggnad av Catena Arena samt uppförandet av en ny isträningshall. Budgeten för projektet beräknades till 250 miljoner kronor och hösten 2020 togs första spadtaget.
Nya Catena Arena, med en ny publikkapacitet på ca 6500 åskådare, beräknas vara klar februari 2022 medan den nya träningsrinken redan är klar och används sedan augusti 2021.

Om- och tillbyggnaden av Catena Arena är omfattande. Bland annat byggs en ny, fjärde våning med balkongläktare, publikkapaciteten ökar med ca 1500 personer. På fjärde våningen inryms även bland annat fler restaurangplatser och nya ytor för umgänge och event. Dessutom byggs restaurangköket ut och moderniseras och på bottenplan byggs gamla sportbaren om, den blir både större och får en rejäl ansiktslyftning. Dessutom byggs det nya omklädningsrum och mötesytor för a-lag och juniorer.

Den nya träningshallen stod klar till säsongsstarten augusti 2021 och är efterlängtad då Rögle BK:s verksamhet fortsätter att växa och behovet av istider ökar hela tiden. Med en tredje isyta kan behovet från ungdomslagen, konståkning, allmänhetens åkning samt den nyss inledda satsningen på dam- och tjejhockey tillfredsställas på ett bättre sätt. Den nya träningshallen är dessutom utrustad med en No Fall-skena i taket som ett hjälpmedel för konståkning och funktionshindrade.

Fakta om byggnationsprojekt del 1

Byggkostnad: 250 mkr
Entreprenör: Peab 

 

Catena Arena

Tillbyggnad: 3 350 kvm
Publikkapacitet: Ökas med drygt 1 500 till cirka 6 550 platser
Arenans höjd: Höjs med 7 meter
Klar februari 2022

 

Akademihall 2

Nybyggnation: 3 450 kvm
Klar augusti 2021

Arenastaden utvecklas

Utvecklingen av Arenastaden pågår där den första byggnationen påbörjades under 2020.
Planering är i full gång när det gäller utbyggnadstakt och exakt innehåll i respektive byggetapp.