Välkomna till Arenastaden

– En samlingsplats för alla

Arenabolaget har länge sett ett behov av att utöka möjligheterna för idrottsutövare i Ängelholmsregionen. Visionen med Arenastaden är att skapa en organiskt växande idrottsanläggning med gemensam kärna och logistik – ett sammanhållet kluster av idrottsrelaterade anläggningar, verksamheter och en mötesplats i idrottsstaden Ängelholm. Ambitionen är även att locka nya besökare till området.

Visionen håller nu på att bli verklighet. Utbyggnaden av området sker etappvis. Första etappen inleddes hösten 2020 där Catena Arena byggdes ut och en ny isträningshall uppfördes. Antalet platser i Catena Arena ökade med ca 1 500 till en publikkapacitet på runt 6 310 personer och stod klar i mars 2022 medan träningshallen var klar i augusti 2021 och används sen augusti 2021.

I nästa etapp har man byggt en padelanläggning bakom Catena Arena som förutom åtta banor även innehåller gym samt plats för olika verksamheter. Här har Engelholms Fysioterapi och Muskelknutan öppnat i nya lokaler.

Under 2023 färdigställdes Arenatorget som binder samman padelanläggning med Catena Arena samt de två isträningshallarna. Arenatorget ska fungera som ett nav i området och här har ReXhockey öppnat en hockeybutik och Sjöholms Bröd & Korv driver café & restaurang.

Visionen

Projektet

Verksamheten

Kontakt

Senaste nytt om Arenastaden

Ny VD i Arenabolaget efter årsskiftet

Ny VD i Arenabolaget efter årsskiftet

Arenabolaget får en ny VD efter årsskiftet. Marcus Thuresson ersätter Anders Nelson som lämnar VD-stolen i Arenabolaget när han samtidigt slutar i Backahill AB.

läs mer