Välkomna till Arenastaden

– En samlingsplats för alla

Arenabolaget har länge sett ett behov av att utöka möjligheterna för idrottsutövare i Ängelholmsregionen. Visionen med Arenastaden är att skapa en organiskt växande idrottsanläggning med gemensam kärna och logistik – ett sammanhållet kluster av idrottsrelaterade anläggningar och en mötesplats i idrottsstaden Ängelholm. Ambitionen är även att locka nya besökare till området.

Visionen håller nu på att bli verklighet. Utbyggnaden av området kommer att ske etappvis och första etappen inleddes hösten 2020 där Catena Arena byggs ut och en ny isträningshall uppförs. Antalet platser i arenan ökar med ca 1 500 till en publikkapacitet på runt 6 500 personer och kommer att stå helt klar i mars 2022 medan träningshallen redan är klar och används sen augusti 2021.

Fler etapper planeras och redan i oktober 2021 inleds nästa etapp där en ny toppmodern padelhall byggs i nära anslutning till Catena Arena.

Visionen

Projektet

Verksamheten

Kontakt

Senaste nytt om Arenastaden

Ny VD i Arenabolaget efter årsskiftet

Ny VD i Arenabolaget efter årsskiftet

Arenabolaget får en ny VD efter årsskiftet. Marcus Thuresson ersätter Anders Nelson som lämnar VD-stolen i Arenabolaget när han samtidigt slutar i Backahill AB.

läs mer