I Arenabolagets satsning på en arenastad i Ängelholm ute vid Catena Arena ingår i första etappen förutom om- och utbyggnad av Catena Arena även nybyggnation av en ny träningshall, Akademihall 2, för att möta behovet av mer istid för Rögle BK:s stora ungdomsverksamhet samt för allmänheten.
Tidigare i somras blev Akademihall 2 klar och har redan börjat användas. En efterlängtad isyta som även utrustats med en No Fall-skena i taket som hjälpmedel till konståkning och funktionshindrade. Bygget tog nio månader och vi har följt utvecklingen och i den här filmen har vi sammanfattat bygget på 150 sekunder.