Arenastaden fortsätter att växa. Projekteringen av nästa deletapp, som innehåller en ny padelhall samt Arenatorg, kommer att påbörjas under 2021 med målsättning att stå klart året efter.

Vi ser detta som ett naturligt nästa steg i utvecklingen av området. Padelsporten fortsätter att växa och öka i popularitet. Padelhallen är en större etablering som innehåller mer än padelbanor, det ska finnas plats att umgås. Det passar väl in i våra, sedan tidigare, tankar om Arenastaden, säger Anders Nelson, VD i Arenabolaget.

Nybyggnationen av padelhallen kommer att bestå av åtta banor, relax & uppehållsytor samt entrésol för bättre översyn för publik. En avdelning viks för gym och fysioterapi. Den nya padelhallens placering gör att den även kan inrymma omklädningsrum för Ängelholms FF:s verksamhet på fridhemsparkens fotbollsplaner.

Illustration av Tengbom.