ÄHLM Arenastad fortsätter att växa. Arenabolaget påbörjar nu nästa deletapp, uppförandet av Arenatorget, som ska fungera som ett nav i det framväxande idrottsområdet runt Catena Arena. Byggstart sker innan midsommar och beräknas stå klart under första kvartalet 2023.

– Jag är glad att vi kan komma i gång med den här etappen redan nu. Arenatorget är en naturlig fortsättning i vår satsning på att skapa ett centrum för sport och idrottande i Ängelholm för alla. I Arenatorget kommer det att inrymmas kommersiella verksamheter som till exempel café och handel men även utställningar och en modern skottramp för allmänheten, säger Anders Nelson, vd i Arenabolaget i Ängelholm AB.

 

Arenatorget byggs framför padelanläggningen (klar i september) och mellan de båda träningshallarna och Catena Arena.
– Arenatorget kommer att binda samman de befintliga anläggningarna med dess verksamheter. Det är många människor som kommer att passera genom Arenatorget varje dag och vi ser det som en framtida entré till ÄHLM Arenastad. Vi ser även att en del centrala tjänster för arenastaden kan placeras i Arenatorget i framtiden, säger Anders Nelson.

Arenatorget blir 1 600 kvadratmeter stort inomhus, bärs upp av en limträstomme och har glasade fasader. Utanför torgets huvudentré kommer även att finnas en generös yta med plats för bland annat en uteservering. Trästommen, golvvärme och andra materialval för interiören gör att Arenatorget kommer att bli en behaglig inomhusmiljö att vistas i.
– Höjden inomhus blir fyra meter upp till limträbalkarnas undersida. Byggnaden kommer att bli drygt 120 meter långt och sträcker sig från padelbyggnaden till förbi ungdomsentrén på Catena Arenas långsida, berättar Jerry Zander, projektansvarig.

Det är Peab som är totalentreprenör för bygget. Under byggtiden kommer vissa in- och utgångar till Catena Arena samt till de båda träningshallarna att beröras påverkas vilket vi och Rögle BK kommer att informera om framöver.

När det öppnar under första kvartalet 2023 kommer ett café att öppna i en del. Dessutom kommer det att byggas en skottramp för hockey enligt Rögles önskemål. Den kommer att vara till för både aktiva i Rögle och allmänheten.
– Vi vill att Arenatorget ska vara en livlig och pulserande mötesplats för alla under många timmar av dygnet och vi tittar på fler verksamheter som vi tycker skulle passa in här. Men det är för tidigt att berätta om dessa, säger Anders Nelson.

Arenabolaget har sen tidigare satsat drygt 250 miljoner kronor i en om- och tillbyggnad av Catena Arena samt uppförandet av en ny träningsrink. I november fortsatte man med nästa etapp som är uppförandet av en padelanläggning intill Catena Arena. Förutom åtta dubbelbanor kommer här att finnas ett välutrustat gym och Engelholms Fysioterapis nya klinik. Padelanläggningen öppnar efter sommaren i september.

Arenabolaget AB bildades i syfte att utveckla och driva en modern arenastad.

Fullt utbyggd kan ÄHLM Arenastad innefatta Catena Arena, träningshallar för ishockey, konståkning och allmänhetens åkning, padelanläggning, gym, fysio/rehab-klinik, ett Arenatorg med café och handel, multiarena för fotboll och event, träningsplaner för fotboll, friidrottsanläggning, sport- och aktivitetshall, utbyggd parkeringsanläggning, restaurang, multiarena, aktivitetspark, utegym, rackethall samt idrottsmuseum.