Den 1 september står Arenabolagets nya padelanläggning klar intill Catena Arena. Förutom åtta padelbanor kommer det bland annat även finnas ett gym och en fysio/rehab-klinik. Fysioterapikliniken kommer att drivas av Engelholms Fysioterapi som flyttar ut sin verksamhet till den blivande arenastaden efter sommaren.

Engelholms Fysioterapi är Ängelholms äldsta fysioterapimottagning. I mer än 30 år har man bedrivit sin verksamhet i lokalerna i centrala Ängelholm.
– Vi har vuxit ur våra lokaler på Norra Kyrkogatan och vi ser verkligen fram emot att flytta till helt nya fräscha lokaler i ett område som är mitt i en spännande utvecklingsresa. Detta kommer även att innebära att tillgängligheten till vår klinik förbättras vad gäller parkering och det blir lättare för individer med funktionsnedsättning att resa till vår klinik, säger Karl Hammarlund, legitimerad fysioterapeut och delägare i Engelholms Fysioterapi.

Klinikens samtliga fysioterapeuter är legitimerade och möter patienter i alla åldrar:
– Vi har lång erfarenhet inom bedömning, behandling och rehabilitering av både akuta skador och kroniska smärttillstånd från rörelseapparaten. Vi arbetar med utgångspunkt i ett aktivt rehabiliterande synsätt med kompetens inom idrottsmedicin, Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) och neurologi, berättar Karl Hammarlund.

Engelholms Fysioterapi kommer att ha en egen träningslokal i sin klinik – men ser en stor uppsida inärheten till padelanläggningens gym.

– Vi kommer att samarbeta vilket gör att vi har tillgång till detta gym under rehabilitering av patienter. Det gynnar många av våra idrottande och motionerande patienter som behöver hjälp med att initiera regelbunden träning efter skada eller sjukdom, säger Karl Hammarlund. 

Arenabolagets vd Anders Nelson är nöjd med att ha gjort klart med Engelholms Fysioterapi:
– Det är en viktig pusselbit som är på plats. Med sin kompetens, erfarenhet och inriktning kommer Engelholms Fysioterapi att bidra till att vi når den helhetslösning som vi eftersträvar för bådepadelanläggningen och hela området, säger Anders Nelson.

Engelholms Fysioterapi öppnar sin klinik på arenaområdet den 1 september.

 

Om Arenabolaget
Arenabolaget AB, som ägs av ett 40-tal aktieägare, driver utvecklingen för att förverkliga drömmen om en arenastad i Ängelholm.

Hösten 2020 inleddes första etappen vilket innebär en rejäl om- och tillbyggnad av Catena Arena samt en ny träningsrink. Träningshallen stod klar i augusti 2021 och nya Catena Arena invigs 10 mars 2022 med ny publikkapacitet på ca 6 500 åskådare. Kostnad: 250 miljoner kronor.

I november 2021 inleddes etapp 2, uppförandet av en ny padelanläggning som innehåller 8 dubbelbanor, gym, fysioterapiklinik, reception/shop, bekväm loungedel, konferens och omklädningsrum med bastu. Klart 1 september 2022.

Nästa etapp, ett Arenatorg, är under projektering. Arenatorget ska binda samman padel med Catena Arena och de båda träningsrinkarna och bli ett nav i arenastaden. I Arenatorget planeras för diverse verksamheter, till exempel café och sportshop.

Arenaområdet har fått namnet ÄHLM Arenastad

Om Engelholms Fysioterapis verksamhet
Har varit verksamt i Ängelholm i mer än 30 år.
Det är remissfritt att söka till klinikens fysioterapeuter.
Sedan många år arbetar fysioterapeuter som första instans, behöver inte gå via läkare.
Engelholms Fysioterapi arbetar mot högkostnadsskyddet, högkostnadskort och frikort gäller.
All vård är avgiftsfri för barn och unga under 20 år och vårdbesök är avgiftsfria från det du fyllt 85 år.
Har ett väl fungerande samarbete med andra vårdgivare, idrottsklubbar och försäkringsbolag.