Arenabolaget i Ängelholm fortsätter att investera i arenaområdet. Efter att alla tillstånd kommit på plats kan nu arbetet med att förbättra parkeringsytorna inledas. I den första etappen kommer den stora parkeringen närmast Kungsgårdsleden att förbättras och få en tydligare parkeringsstruktur, belysning samt göras säkrare. Dessutom införs ett nytt betalsystem vilket underlättar infarten till matcherna. Arbetet beräknas vara klart innan Rögles första CHL-match hemma den 8 september.

– Det känns skönt att vi äntligen är i gång med det här arbetet. Vi är fullt medvetna om att parkeringssituationen vid Catena Arena i samband med Rögles hemmamatcher i SHL inte varit tillfredsställande. I våra planer för ÄHLM Arenastad är en förbättrad och utökad parkeringsyta en viktig del. På grund av de stora byggprojekt som vi haft i gång på området i snart två år så har vi inte kunnat börja arbetet med parkeringsytorna förrän nu, säger Arenabolagets vd Anders Nelson.

Arbetet med att förbättra och utöka ÄHLM Arenastads parkeringsytor kommer att ske etappvis. Detta för att följa utvecklingen i området i övrigt samt kunna hantera markfrågor och tillstånd.

I steg 1 kommer den stora parkeringen utmed Kungsgårdsleden att få ett nytt, mer hållfast, ytskikt. Dessutom kommer man att sätta ut p-platsavdelare som ska underlätta för bilburna besökare att parkera mot.

– Vi har valt samma lösning som på parkeringen borta vid fotbollens träningsanläggning. Vi förbättrar dräneringen och lägger därefter på ett nytt mer hållfast ytlager och monterar parkeringsplatsavdelare. Vi kommer att tydliggöra var bilar får köra in- och ut från parkeringen, markerade gångstråk samt ny belysning. Målet är att den stora parkeringen ska bli jämnare, säkrare och tåla dåligt väder bättre, berättar projektansvarige Jerry Zander.

Även om Arenabolaget inte äger hela fastigheten som utgör den stora parkeringen så kommer man att iordningsställa hela ytan. Det är Bjäre Entreprenad som utför arbetet och det ska vara klart tills Rögles första CHL-match hemma den här säsongen, den 8 september.

Kommer det att bli fler p-platser?
– Parkeringsavdelarna gör att strukturen blir bättre och att kapaciteten ökar. Men vi är medvetna om att det behövs ännu fler parkeringsplatser. I samråd med kommunen, som äger angränsande mark, arbetar vi med att kunna utöka parkeringsytorna efterhand som det är möjligt, säger Anders Nelson.

Varför kan inte hela ytan asfalteras?
– Det får vi inte eftersom omhändertagandet av dagvattnet då inte kan ombesörjas, säger Jerry Zander.

Kommer in- och utfart till parkeringen förändras?
– Vi jobbar på det men det blir inte fler vägar in eller ut till den kommande säsongen än vad vi har idag. Här är Kungsgårdsleden med Trafikverket som väghållare en begränsande faktor. Tillsammans med Ängelholms kommun för vi en diskussion med väghållaren om olika lösningar. Jag är optimistisk och tror på en lösning men det tar tyvärr längre tid än vad vi önskar, säger Anders Nelson.

Däremot införs en ny betallösning för parkeringen vilket kommer att snabba på infarten till området:
– Tillsammans med Rögle har vi bestämt oss för en ny betallösning via en parkeringsapp. Så man kan åka in direkt och parkera på anvisad plats innan du betalar via telefonen. Rögle kommer att informera mer framöver, säger Anders Nelson.